... tel. 667 624 500 ... tel. 508 902 901 ... | FM Fusion | FMF.pl fmf@fmf.pl

Audyty energetyczne przedsiębiorstw – efektywność energetyczna

Opracowujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw, audyty efektywności energetycznej, pomagamy pozyskiwać białe certyfikaty,  wdrażamy standardy ISO50001

Audyt efektywności energetycznej

Blog FMF zbiera najważniejsze informacje z branży. Przygotowaliśmy dla Państwa artykuły, które przybliżają rynek energetyczny – dowiesz się między innymi, jak przeprowadzane są audyty energetyczne przedsiębiorstw; oraz dlaczego efektywność energetyczna budynków powinna być podnoszona. Opisujemy także, jakie normy powinien spełniać audyt efektywności energetycznej. Zapraszamy do lektury – jesteśmy przekonani, że nasze artykuły pozwolą Państwu przybliżyć to, czym jest audyt energetyczny oraz zachęcą Państwa do skorzystania z naszych usług. Równocześnie jesteśmy otwarci na Państwa sugestie – postaramy się przygotować kolejne artykuły na najbardziej interesujące tematy.

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016

Poniższy post zawiera treść obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej z zaznaczeniem rozdziału piątego, omawiającego zakres audytów, do których wykonania zobowiązane są przedsiębiorstwa zdefinowane w Ustawie. USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności...

czytaj dalej

Normy i standardy dotyczące efektywności energetycznej

Poniżej omówimy pokrótce również mniej znane normy i standardy dotyczące efektywności enrgetycznej i zmiany jaki zachodzą w tym obszarze. W wyniku konieczności wywiązania się ze zobowiązań unijnych, w Polsce weszła w życie Ustawa o efektywności energetycznej...

czytaj dalej

Zakres audytu efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nałożyła obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...

czytaj dalej

Norma EN16247-2 audyty energetyczne

Norma PN-EN 16247-2  definiuje specyficzne wymagania dotyczące zakresu i formy audytu efektywności energetycznej. Określa  ona metodologię i sposób przedstawienia wyników audytu energetycznego w budynku lub grupie budynków (z wyjątkiem prywatnych obiektów...

czytaj dalej

Rynek energii i ceny zielonych certyfikatów.

art. "wysokienapięcie.pl" aut. Bartłoniej Derski Po chwilowym wzroście zielone certyfikaty, które miały wspierać wytwarzanie ekologicznego prądu, ponownie potaniały. Ich wycena spadła do najniższego poziomu w dwunastoletniej historii. Z analiz portalu...

czytaj dalej

PN-EN ISO 50001 – System zarządzania energią

Norma PN-EN ISO 50001:2011 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania." wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią,...

czytaj dalej

Kamery termowizyjne w audytach energetycznych.

Kamery termowizyjne są coraz częściej stosowane do oceny strat energii i znalezienia miejsc, w których te straty są największe. Są to też bardzo użyteczne narzędzia przy wykonywaniu audytów energetycznych. Do pomiarów dokonywanych w audytingu energetycznym stosuje się...

czytaj dalej

Dyrektywa efektywności energetycznej

Derektywa efektywności energetycznej jest bazą dla Polskiej Ustawy o efektywności energetycznej z 2016 roku. Poniżej zamieszczamy pełną treść europejskiej dyrektywy efektywności enrgetycznej będącej podstawą dla wdrożonych w Polsce wymogów i ustaw. DYREKTYWA...

czytaj dalej