... tel. 667 624 500 ... tel. 508 902 901 ... tel. 881 200 999 fmf@fmf.pl

Norma PN-EN ISO 50001:2011 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania.” wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Norma może funkcjonować niezależnie lub może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania energią:

Poprawa efektywności energetycznej.

Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii).

Redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji.

Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną.

Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.

Dodajmy, że firmy posiadające wdrożone procedury normy PN-EN ISO 50001, potwierdzone certyfikatem, są zwolnione z konieczności wykonania obowiązkowych audytów efektywności energetycznej do 30 września 2017r Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest wowczas realizowany w ramach wdrożonego systemu zarządzania energią, wykorzystując wdrożone rozwiązania realizacji tzw. przeglądów energetycznych, które zapewniają identyfikację przeprowadzonych i planowanych do wykonania przedsięwzięć energooszczędnych wraz z określeniem możliwych do uzyskania oszczędności energii i okresem ich uzyskania.

Nasz zespół posiada audytorów wiodących PN-EN ISO 50001, którzy łączą wykonywanie audytu z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wdrożenia  systemu zarządzania energią.