... tel. 667 624 500 ... tel. 508 902 901 ... tel. 881 200 999 fmf@fmf.pl
Zakończyła się pierwsza w Polsce akcja opracowywania audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Byliśmy jej aktywnym uczestnikom. Efektem tego jest kilkadziesiąt audytów obejmujących kilkaset obiektów w całej Polsce.  Dziękujemy za zaufanie oraz pomoc wszystkim Firmom i Osobom z którymi mieliśmy okazję w tym okresie współpracować.

Odpowiedź na pytanie jak wyglądają globalne efekty całej akcji znaleźć możemy w informacji prezesa URE na stronach www.ure.gov.pl W terminie do dnia 31 grudnia 2017r. do URE wpłynęło 3506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa, przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika. że 127 z tych przedsiębiorstw przeprowadziło audyt w ramach posiadanego systemu zarządzania energią.

Z przekazanych zawiadomień wynika możliwość średniorocznych oszczędności energii finalnej na poziomie 973 373, 597 toe/rok. Średnio na jedno przedsiębiorstwo przypada ok. 277 toe/rok.

Kolejny wniosek to ten iż wciąż istnieje duża grupa firm, które nie zdążyły w terminie opracować obowiązkowego audytu i z tego tytułu grożą im sankcje finansowe przewidziane w ustawie o efektywności energetycznej.