... tel. 667 624 500 ... tel. 508 902 901 ... tel. 881 200 999 fmf@fmf.pl

Norma PN-EN 16247-2  definiuje specyficzne wymagania dotyczące zakresu i formy audytu efektywności energetycznej.

Określa  ona metodologię i sposób przedstawienia wyników audytu energetycznego w budynku lub grupie budynków (z wyjątkiem prywatnych obiektów mieszkalnych).

Należy zwrócić uwagę iż jest ona powiązana z całym zestawem norm europejskich związanych z efektywnością energetyczną:

  • Należy ją stosować wraz z EN 16247-1, Energy audits — Part 1: Wympgi ogólne, dla której stanowi uzupełnienie.
  • Normy EN 16247-1 i EN 16247-2 powinna być  stosowana równocześnie.
  • Jeżeli procesy produkcyjne są objęte zakresem audytu energetycznego, audytor energetyczny powinien zdecydować się na zastosowanie dodatkowej normy EN 16247-3, Energy audits – Part 3: Processes.
  • Jeżeli zakres audytu obejmuje transport lokalny danej lokalizacji, audytor energetyczny powinien zdecydować sięrównież  na zastosowanie normy EN 16247-4, Energy audits — Part 4: Transport.

UWAGA

Norma EN16247-2 może obejmować prywatne obiekty wielomieszkaniowe, w których usługi komunalne są dostarczane przez wynajmującego. Nie jest ona przeznaczona dla prywatnych obiektów mieszkalnych i domów jednorodzinnych.