... tel. 667 624 500 ... tel. 508 902 901 ... tel. 881 200 999 fmf@fmf.pl

Zgodnie z Ustawą do wykonania audytu w ww. terminie zobowiązany jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

• zatrudnienie 250 lub więcej osób, 

• sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2016) oraz 

• roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2016).

Każda z tych firm zobowiązana jest do wykonania pierwszego audytu do 30 września 2017 roku i ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach.

Audyt efektywności energetycznej powinien być zgodny z PN-EN16247. O fakcie wykonania audytu energetycznego należy każdorazowo powiadomić pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, licząc od daty jego przeprowadzenia.

Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu