... tel. 667 624 500 ... tel. 508 902 901 ... | FM Fusion | FMF.pl fmf@fmf.pl

Konkurs rozpoczął się 31 stycznia 2018 r., w ramach funduszy UE i skierowane jest do dużych przedsiębiorstw. Dofinansowanie dotyczy projektów przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Wsparcie może sięgać wysokości nawet 75% kosztów inwestycji.

Inwestycje energooszczędne objęte wsparciem mogą dotyczyć np.:

  • przebudowy linii produkcyjnych,
  • kompleksowej modernizacja energetycznej budynków;
  • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiany źródła na instalację OZE),
  • zastosowanie technologii odzysku energii.

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pożyczkę do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji z oprocentowaniem  0,00%.

Rozwiązanie to może okazać się atrakcyjne dla wielu przedsiębiorców, jednak czas dla złożenie wniosku jest tylko do końca marca 2018.  Dodatkową wartością dodaną dla pożyczki jest fakt że, założono 12 miesięczną karencję w spłacie pożyczki, od dnia zakończenia projektu oraz 15 letni okres jej spłaty. Istnieje także możliwość umorzenia pożyczki do 15% w zależności od poziomu oszczędności energii finalnej w wyniku zrealizowanej inwestycji.

Pieniądze są dostępne w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla którego Ministerstwo Energii stanowi instytucję pośredniczącą. Nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie